Místa z knížek Arthura Ransoma

Lake District a Arthur Ransome

Ostrov Divokých koček

Coniston Water, Lake District, CumbriaConiston Water, Lake District, CumbriaConiston Water, Lake District, Cumbria
Ostrov neležel uprostřed jezera, ale mnohem blíž k východnímu pobřeží, na stejné straně jako Cesmínový háj a Darien.
Byl zarostlý stromy a mezi nimi vynikala urostlá borovice, která se tyčila vysoko nad duby, lísky, buky a javory. Stála nedaleko severního cípu ostrova. Pod ní byl malý útes, který se příkře svažoval do vody. Asi za třetinou východního pobřeží ostrova byla zátoka, docela maličká, s břehem pokrytým drobnými oblázky. Za ní se zřejmě skrývalo mezi stromy ukryté volné prostranství.
U jižního cípu ostrova se skály stále snižovaly, ale znenadání se zase vztyčily a vytvořily téměř holý kamenitý mys. U tohoto jižního cípu jako by se ostrov roztříštil do spousty drobných ostrůvků.
Celý západní břeh byl stejný - jediná příkrá skalnatá stěna, spadající do hluboké vody, a v ní ani zátočina, kde by se dalo přistát.

(Boj o ostrov, 3. kapitola)

Kančenžanga

Old Man of Coniston, Lake District, CumbriaOld Man of Coniston, Lake District, Cumbria
Před nimi se míle a míle rozprostíralo zelené a nafialovělé vřesoviště - zelenalo se rozvlněným kapradím a fialovělo vřesem, do něhož zapadali až po kolena. A za vřesovištěm se zvedaly modré vrchy a slunce jim ozařovalo každičkou průrvu a skalisko. Nejvyšší štít Kančenžangy se vypínal přímo nad cestovateli. Ale když vzhlédli, spatřili, jak se napravo od něho sklání k severu mohutný převislý svah hory, který je nižší než samotný štít, ale tyčí se nad nimi vysoko k obloze... Pak před sebou spatřili kamennou mohylu, která označovala vrchol.
(Trosečníci z Vlaštovky, kapitola 27)

Old Man of Coniston, Lake District, Cumbria
Vyvstala nad nimi rozpukaná skalní stěna, od které se na obě strany táhly hradby kamení. Klikatou strouhou, která se točila kolem úzkých kolejnic, tu protékal pramínek vody. Děti se jen taktak protáhly kolem čtyřkolového vozíku. Obešly úhledně srovnanou hranici zelené břidlice, jakou se na míle kolem pokrýají střechy. Nancy vstrčila hlavu do polorozpadlé boudy.
(Holubí pošta, kapitola 3)

Old Man of Coniston, Lake District, CumbriaHotel Crown, Coniston, Lake District, Cumbria
Toto je nározrná ukázka, že v Conistonu a okolí můžete fotografovat prakticky cokoliv a Old Man of Coniston vám skoro vždycky vleze do záběru.

Old Man of Coniston, Lake District, CumbriaOld Man of Coniston, Lake District, Cumbria
Low Water Power House, bývalá elektrárna a kompresorová stanice, která zajišťovala zásobování dolů eletřinou a vzduchem.
Voda k Peltonově turbíně byla přivedena od nádrže Low Water a výškový rozdíl mezi nádrží a turbínou činí asi 170 metrů.

Cesmínový háj

Bank Ground, Coniston Water, Lake District, Cumbria

Rio

Bowness-on-Windermere, Lake District, CumbriaBowness-on-Windermere, Lake District, CumbriaBowness-on-Windermere, Lake District, Cumbria
Windermere Water, Lake District, CumbriaBowness-on-Windermere, Lake District, Cumbria
Windermere Water, Lake District, CumbriaBowness-on-Windermere, Lake District, Cumbria

Nahoru ^

Creative Commons License
Miroslav Jaroš
Praha 8
Kontakt: Elektronická pošta, telefon 603 449 974
www.miroslavjaros.cz