Marina Świnoujście

Baltské moře | Polsko

Skip Navigation LinksÚvodní stránka > Jachting > Mariny na Baltu > Marina Świnoujście, Polsko

Poloha: 53°54'48"N 014°16'28"E

Świnoujście, původním jménem Swinemünde a česky nazývané Svinoústí, je nejzápadnějším přístavem na polském pobřeží, vede tudy hlavní plavební trasa do přístavu Štětín a je to jediné město v Polsku, které se nachází na několika ostrovech. Prý jich je 44, ale obydlené jsou pouze tři: Usedom, Wolin a Karsibór.

Štětín byl již od 11. století důležitým obchodním centrem a k moři odtud vedly tři plavební trasy řekami Piana, Świna a Dźwina.
Dźwina na východě byla dlouhá, mělká a klikatá, Świna se zanášela pískem a tak se pro obchodní dopravu používala západní Piana, ústící u dnešního Peenemünde do Greifswaldské zátoky.

V 17. a 18. století probíhala řada bojů o nadvládu nad zdejším územím a roku 1721 se podle mezinárodní smlouvy dostal přístav Štětín a ostrovy Usedom a Wolin pod správu Pruska, které tam ovšem podle této smlouvy nesmělo postavit žádný nový přístav ani město, zatímco západní břeh řeky Piana ovládalo Švédsko, jež zde kontrolovalo dopravu a vybíralo cla. Je jasné, že se to Prusům nelíbilo, a tak se snažili smlouvu nějak šikovně obejít. Původní osadu v ústí Swiny rozšířili, řeku zregulovali a přístav Swinemünde byl na světě.

Přístav SvinoústíNa počátku 19. století zde byly vybudovány nové vlnolamy (východní byl tehdy s délkou 1,4 kilometru nejdelším kamenným vlnolamem v Evropě), roku 1857 uvedli do provozu tehdy nejvyšší maják na Baltu vysoký 68 metrů a koncem století byl jihovýchodní částí ostrova Usedom prokopán nový plavební kanál. Vznikl tak ostrov Karsibór, zkrátila se cesta do Štětínského zálivu a význam Svinoústí jako obchodního přístavu začal upadat.

Zato se Svinoústí stalo populární jako přímořské lázně.
První lázeňský dům, do kterého se ještě mořská voda vozila v sudech, byl postaven roku 1826, o padesát let později sem přijel první vlak a v roce 1921 uvedli do provozu letiště, takže před druhou světovou válkou zdejší lázně navštěvovalo až 600 tisíc hostů ročně.

Pevnost Fort Anioła, SvinoústíStrategickou polohu přístavu samozřejmě využila i pruská armáda.
V roce 1848 počala stavba dodnes dochovaných vojenských pevností, o osm let později do nich byla umístěna posádka a přístav začala využívat válečná plavidla. Druhou světovou válku přežilo město a zdejší námořní základna bez větších problémů až do 12. března 1945, kdy kobercový nálet obrátil víc než polovinu města v trosky a zabil 23 tisíc lidí. Město pak bylo sovětskými vojsky dobyto 5.května jako poslední v Pomořansku.
Po válce se díky Postupimským dohodám německo-polské hranice posunuly na západ a  Swinemünde, nyní již Świnoujście, připadlo Polsku.

Přístav SvinoústíPřístav SvinoústíV posledních letech se Svinoústí navrací ke své předválečné slávě, navazuje na lázeňskou historii a intenzivně rozvíjí turistický ruch, což má příznivé důsledky i pro jachtaře.

Po desetiletích, ve kterých kromě malé mělké maríny jachtklubu Cztery Wiatry a krátkého mola v uhelném přístavu nebylo kde přistát, je konečně k dispozici krásná nová a moderní městská marína v Severním bazénu na břehu ostrova Usedom.

Přístav SvinoústíMěststká marína ve Świnoujście s hloubkou 4,5 metru, která je od roku 2009 každoroční držitelkou ocenění Blue Flag, nabízí u plovoucích mol stání až pro 300 lodí a vodních skútrů, na západní straně bazénu je od roku 2013 otevřena nová čerpací stanice nafty i benzinu (provozní doba 8-18 hod) a slip, je zde wifi připojení k Internetu a v přístavní kanceláři lze platit platebními kartami, což ještě není všude v Polsku obvyklé.

Ceny jsou obdobné jako ve většině baltských přístavů, například za loď o délce 10-12 metrů činí poplatek 36 zlotých (8,5€) za noc, za připojení na elektrický proud se připlácí 10 zlotých a sprcha je za 5 zlotých. Hned u vchodu do maríny stojí směnárna, i když není příliš ekonomické ji využít, protože o pár stovek metrů dál ve městě mají výhodnější kurzy, a v budově starého skladu v čele bazénu naleznete námořnický bar, kde platí o ceně piva totéž.

Pevnost Fort Aniola ve SvinoústíHned za plotem jachtařského přístavu začíná lázeňský park, založený v roce 1827 ředitelem královských zahrad v Berlíně Peterem Josephem Lennem, a u ústí přístavního bazénu stojí první ze zdejších pevností, Fort Anioła, postavená v letech 1854-8 podle vzoru mauzolea císaře Hadriána v Římě.
Pevnost původně sloužila jako dělostřelecká tvrz, během druhé světové války byla zmodernizována a přestavěna na stanici letecké pozorovací služby a po válce patřila až do roku 1992 sovětské armádě.
V současné době v ní je kavárna, muzeum vojenské architektury a výstavní síň. Vstupné činí 8 zlotých.

Západní pevnost ve SvinoústíPobřežní silničkou se kolem jachtklubu Cztery Wiatry dostanete k Západní pevnosti, postavené v letech 1856-61, která měla za úkol zabránit nepřátelským lodím vplout do přístavu.
Stojí za zmínku, že první opevnění v těchto místech prý vybudoval už český vojevůdce Albrecht z Valdštejna, když se tady během třicetileté války jeho armáda bránila útoku protestantských Švédů.
Ve třicátých letech, kdy posádce velel budoucí šéf německé armádní zpravodajské služby Wilhelm Canaris, popravený v dubnu 1945 za spoluúčast při atentátu na Hitlera, byla výzbroj Západní pevnosti postupně modernizována a těsně před válkou zde byl osazen i radar. Také tato pevnost byla od konce války zabrána sovětskou armádou, která ji při úpravách a přestavbách poškodila tak silně, že ji nakonec musela v roce 1961 opustit a pevnost pak sloužila ke skladování ovoce a zeleniny.
Dnes je zde vojenské muzeum se vstupným 10 zlotých.

Přístav SvinoústíLázeňský park ve SvinoústíKdyž od pevnosti projdete po pobřežní promenádě a lázeňským parkem zpět do centra, potkáte v ulici Paderewskiego zajímavou věž.
Původně to byl luteránský kostel z počátku 20. století, který za války silně poškodilo bombardování, později o něj nikdo neměl zájem a tak ho roku 1962 až na věž zbourali. Věž ovšem nezůstala stát kvůli památkové ochraně, ale kvůli tomu, že byla vyznačena na všech navigačních mapách a její zbourání by přineslo komplikace s opravami map. Nyní je v přízemí a v prvním patře kavárna a na vrcholu rozhledna.

O půl kilometru jižněji, na Kostelním náměstí, stojí na místě původního gotického kostela kostel Krista Krále z 18. století, jehož chloubou je krásný dřevěný model lodi, visící ze stropu.
Přístav SvinoústíV kostelech pobřežních měst nejsou takovéhle votivní dary nic neobvyklého, modely byly většinou věnovány z vděčnosti za záchranu života námořníků či lodě, ale korveta v tomto kostele má jiný příběh.
Jeho telegrafická verze zní, že když během napoleonských válek Britové blokovali kontinentální přístavy, kapitán Christian Heins z Hamburku nemohl plout, z nudy se stal lodním modelářem, po porážce Napoleona doplul do Swinemünde, 28.7.1814 zde pojal za choť dceru místního obchodníka a z radosti z krásné a bohaté manželky svůj model věnoval kostelu. Pokud vás příběh zajímá se všemi podrobnostmi, zajděte si do toho kostela a přečtěte si o tom brožurku.

Remorkér UranCestou zpět do přístavu pak ještě můžete navštívit Muzeum mořského rybolovu, umístěné v bývalé radnici. Muzeum se ovšem nevěnuje pouze rybolovu, za 7 zlotých lze shlédnout i expozice o historii města a regionu, o starých navigačních přístrojích a řadu výstav na různá témata související s mořem a historií.

Na pravý břeh, na ostrov Wolin, se lze dostat trajektem. Wolin je s plochou 265 km² největším polským ostrovem a tu část Svinoústí, která se na něm nachází, tvoří hlavně přístavní terminály a průmyslové podniky.

Maják ve SvinoústíZ turistických zajímavostí na tomto břehu bych v první řadě zmínil maják.
Jeho stavba byla zahájena roku 1854 a již 1. prosince 1857 byl uveden do provozu. Je postaven z cihel, tloušťka stěny je u dolní galerie 1,7 a u horního ochozu 1,3 metru, a s výškou 68 metrů se jednalo o nejvyšší maják na Baltu. Kvůli poškození cihel na hranách osmiboké věže povětřím bylo počátkem 20. století nutné provést jeho rekonstrukci, při které bylo po celé výšce majáku postaveno dřevěné lešení, původní plášť věže byl odstraněn a přestavěn na kulatý. Když se vyšplháte 308 schodů až na ochoz, můžete si prohlédnout zdejší optický systém, složený z Fresnelovy čočky na bubnu o průměru 1,3 a výšce 2,9 metru a žárovku o výkonu 4200W. Vstupné je 6 zlotých.

Přístav SvinoústíKousek od majáku směrem k moři je pak třetí z původních čtyř zdejších pevností, Fort Gerharda neboli Východní pevnost. I v ní je vojenské muzeum, které se věnuje obraně pobřeží. Čtvrtá pevnost byla zbourána při poválečném rozšiřování přístavu.

Přístav SvinoústíSvinoústí má celkem šikovné vlakové spojení do Čech.
Ve východní části města na ostrově Wolin je hlavní nádraží, ze kterého jezdí vlaky do vnitrozemí Polska, v západní části města byla obnovena trať německé společnosti UBB ze zastávky Świnoujście-Centrum, která vede podél celého ostrova Usedomu až do Peenemünde a přes Wolgast k hlavní železniční trati z Berlína do Stralsundu.
Zejména kdybyste potřebovali odeslat vícečetnou posádku vlakem, je německá trasa mnohem levnější, protože při použití zvýhodněného lístku Schönes-Wochenende-Ticket může jet o víkendu až 5 lidí kamkoliv po Německu za 42€.
Świnoujście-Centrum je ale opravdu pouze zastávka, není tam ani automat na jízdenky, průvodčí ve vlaku bere jen eura a nebere platební karty, takže zvýhodněné lístky německých drah lze koupit až na německém nádraží Seebad Ahlbeck, vzdáleném dvě stanice vlakem nebo 2,5 kilometru pěšky podle trati. Tam se kartou platit dá a mají tam jak jízdenkomat, tak živou pokladní.

Jachtaře, kteří Svinoústí znají, ale pár let tam nebyli, na závěr zbývá jen upozornit, že východně od starého vlnolamu nyní vzniká terminál pro překládku zkapalněného plynu, roku 2013 byly dokončeny nové vlnolamy a na břehu se staví dva obrovské plynové zásobníky, takže se celá scenerie při pohledu od moře dost změnila a je nutné věnovat připlutí zvýšenou pozornost, případně si pořídit nové mapy.

Moje návštěva: 26.6.2012, 22.6.2013, 7.8.2013, 7.9.2015

Odkazy: Městská marína Świnoujście

Poslední aktualizace: 4.11.2015

Psáno pro časopis Yacht 3/2014.

Vyhledávání

Nahoru ^

Creative Commons License
Miroslav Jaroš
Praha 8
Kontakt: Elektronická pošta, telefon 603 449 974
www.miroslavjaros.cz